CORPORATE LAWFinansal ve Operasyonel Yeniden Yapılandırma – CRO Gibi Düşünmek

Şubat 21, 20230

Bilindiği üzere, yapılandırma/dönüştürme (restructuring/turnaround), bir şirketin finansal ve operasyonel yönden iyileştirilmesidir (yeniden yapılandırılmasıdır). Bu ihtiyaç, özellikle şirketin finansal olarak sıkıntı yaşadığı/yaşamaya başladığı zamanlarda gündeme gelmektedir.

Ödemelerde zorluk yaşayan, gelirleri azalan, satış rakamları düşen, bütçede dengeyi tutturamayan, nakit akışı sağlıklı olmayan, rekabet gücü azalan, yeni ürün çıkaramayan, pay sahipleri arasında ihtilaf bulunan şirketlerin finansal ve operasyonel sıkıntı içinde olduğu söylenebilir.

Bu sıkıntılardan kurtulmak için çeşitli çareler (finansal ve operasyonel) gündeme gelmektedir:

 1. Borç/kredi yapılandırma (özellikle faiz ve vade bakımından)
 2. Yeni kaynak/kredi bulunması, yeni teminatlar oluşturulması
 3. Malvarlığı satışı
 4. Alacaklıya pay devri (borca karşılık)
 5. Yeni ortak alınması suretiyle kaynak temini (pay devri ya da sermayenin artırılması)
 6. Birleşme-devralma, bölünme
 7. Finansal yeniden yapılandırma sürecinin işletilmesi
 8. Konkordato mühleti alınması
 9. İflâs içi konkordato
 10. Çalışan sayısının azaltılması
 11. Nakit akışı ve satış-pazarlama tedbirleri
 12. Tasarruf tedbirleri
 13. Halka arz
 14. Kurumsallaşma
 15. ………………….

Bu seçenekler, şirketin içinde bulunduğu duruma göre farklı aşamalarda gündeme gelebilir. Bu süreçlerin işletilmesi sırasında sahip olunması gereken bazı genel özellikler (kişisel beceriler/soft skills) bulunmaktadır:

 1. Kriz yönetimi
 2. Gözlem yeteneği
 3. İletişim becerisi
 4. Liderlik/ikna kabiliyeti/ekip oluşturabilme
 5. Strateji/hedef belirleyebilme
 6. Story-telling
 7. Mizah yoluyla iletişim
 8. Topluluk önünde konuşabilme

Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Uzmanı ya da Chief Restructuring Officer (CRO), yukarıda örnek olarak sayılan süreçleri işletebilecek, belirtilen nitelikleri haiz kişi konumundadır.

Bankacılık sektöründe çalışmış olanlar, finansçılar, SMMM ve YMM’ler, avukatlar, denetçiler, yönetim danışmanları, muhasebe-finans-hukuk alanında çalışan akademisyenler CRO sıfatıyla görev üstlenebilecektir.

CRO, süreçleri işletirken çok sayıda uzmanın hizmetinden yararlanabilecektir (Örn. Hile denetimi, insan kaynakları, compliance, SMMM, YMM, yönetim danışmanı, muhasebeci, insan kaynakları, avukat). CRO’nun işlevi; tüm süreçleri bizzat yürütmek değil, iyi bir takım oluşturmak, takım üyeleri arasındaki işbirliğini sağlamak, süreçleri organize etmek, işleri delege etmek, hedef ve stratejiyi belirlemek, liderlik etmektir.

Dönüştürme (yeniden yapılandırma) uzmanı ya da CRO, odağında “şirket” olan genel bir bakış açısına sahip olmalıdır. Teknik bilgi, birikim ve tecrübe yanında; anılan kişisel yeteneklere (soft skills) sahip olması, meselenin insanî ve psikolojik yönünü de kavramış olması son derece önemlidir. Bu kişi, bir CRO gibi düşünebilmelidir. Aksi takdirde, yapılandırma sürecinin başarılı olma ihtimali zayıf olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *